Kamerabevakning ger ökad säkerhet via hela företagslarmet

Ett företagslarm kan exempelvis bestå av inbrottslarm, brandlarm och överfallslarm utan att någon kamerabevakning krävs. Men med kamerabevakning kommer en ökad säkerhet att uppstå – även på de övriga larmdelarna.

Överfall – Tydlig information om händelse

Med kameror inomhus, kopplade till övrigt företagslarm, skapas en större trygghet för de anställda. Om överfallslarmet aktiveras kommer larmbolaget direkt skicka väktare men även ta del av vad som händer via de kameror som är uppsatta i lokalen. Är det exempelvis ett pågående överfall kan de direkt larma polis och eventuell ambulans. De anställda vet även att det som händer spelas in och att larmoperatörer ser och kan agera.

Brandlarm – Brinner det?

I likhet med hur överfallslarmet ges ökad säkerhet med hjälp av kamerabevakning skapar liknande koppling mot brandlarmet samma effekt.

Aktiveras det visas direkt video för larmoperatörerna. De kommer att skicka en väktare till platsen oavsett men samtidigt kan de se på videon om det verkligen är en brand eller om det troligtvis finns någon annan orsak till att larmet aktiveras.

  • Larmoperatörer ser vad som händer
  • Väktare skickas alltid
  • Brandkår kan larmas

Inbrottslarm – Vad har stulits?

Liknande fördel ses även när kamerabevakning kopplas till ett befintligt inbrottslarm. På bara någon minut kan ett inbrott ske och även om larmet aktiveras är det inte säkert att de som utför inbrottet avskräcks första minuten. Därmed kan stölder fortfarande uppstå.
Med kamerabevakning framgår det på film var i bostaden som inkräktarna har varit och till sannolikhet går det även att identifiera vad som har stulits.

Kamerabevakning avskräcker – Preventivt skydd

Ovan visas några exempel på hur kameror ger ett bättre skydd utifrån att larmbolaget ser vad som händer och därmed tydligare kan välja rätt åtgärd. Men kameror kan även han en preventiv åtgärd och därmed minska risken att skadegörelse, brand och inbrott sker.

Genom att montera kameror utomhus, med exempelvis rörelsesensor, kan dessa aktiveras om någon kommer tillräckligt nära. Ofta finns även strålkastare som i detta fall slås på för att mycket tydligt visa den som tagit sig in på området att personen är upptäckt.

Snatteri och stöld – Punktbevakning

Med kamerabevakning kan även speciella delar av företagets lokaler bevakas för att upptäcka stölder och snatterier. Skulle det försvinna något dyrbart från företaget behöver de anställda inte bli misstänkliggjorda eftersom det är så enkelt att direkt gå tillbaka och se på inspelat material vad som egentligen hände.